Často kladené otázky

Nejde mi odevzdat řešení přes webové rozhraní.

Naše webové rozhraní přijímá pouze PDF soubory o maximální velikosti 2 MB. Pokud je tvoje řešení větší, neprojde. Do 2 MB by se nicméně mělo s přehledem vejít řešení každé úlohy. Pokud nevíš, jak vytvořit soubor PDF se všemi rovnicemi, mrkni na náš návod.

Neposílej nám, prosím, naskenovaná řešení. Ta bývají dost často v různě velkých formátech stránky, PDF soubory bývají dost často poškozené a náš automatický systém je pak nezpracuje správně. Pokud píšeš řešení na papír, pošli nám ho raději poštou na adresu fakulty (KSICHT, Hlavova 2030, 128 43 Praha 2).
Může se stát, že za oskenované řešení odeslané přes webové rozhraní nedostaneš žádné body.


Píšu řešení na tabletu elektronickou tužkou. Můžu ho odevzdat elektronicky?

Ano, řešení, které je vytvořené a "rukou napsané" na tabletu, přijímáme i elektronicky. Pro takováto řešení ale platí všechna omezení výše - výsledný soubor musí být ve formátu .pdf a menší než 2 MB. Pokud má řešení větší velikost, není možné jej odeslat elektronicky, v takovém případě je nutné soubor zmenšit. Řešení lze samozřejmě též vytisknout a poslat poštou.


Můžu se do KSICHTu přihlásit i během roku?

Přihlašování do KSICHTu je otevřené v průběhu celého roku, můžeš klidně řešit jen poslední sérii v roce. Když budeš řešit jen část ročníku, budeš mít ale těžší získat status úspěšného řešitele, který připadne těm, kdo získají nadpoloviční většinu udílených bodů za ročník.


Zjistil jsem, že na KSICHT nemám čas, jak si můžu zrušit účet?

Ztráta každého řešitele nás mrzí. V současné chvíli nemáme automatizovaný způsob na rušení registrací, proto pokud chceš opravdu účet na KSICHTu zrušit, musíš napsat na ksicht@natur.cuni.cz.

Nás ovšem to, že máme v seznamu neaktivního řešitele, nijak moc netrápí. Pokud k tomu nemáš nějaké speciální důvody, zvaž, jestli je zrušení registrace opravdu nutné. Třeba tě pak zaujme nějaká úloha z další série a ty se ke KSICHTu zase po chvíli vrátíš.


Můžu odevzdat jen část úlohy?

Ano! Některé úlohy jsou jednodušší, jiné těžší. Obzvlášť pokud jsi v nižších ročnících, nemusíš stačit na všechno. Opravíme a obodujeme i neúplná řešení.


Jsem maturant(ka) a řeším KSICHT kvůli prominutí přijímacích zkoušek na VŠ. Jak se řeší žádost o prominutí přijímaček, když ta je třeba podat před koncem semináře?

Pokud chceš jít na Přírodovědeckou fakultu UK, tak se nemusíš o nic starat - stačí podat přihlášku ke studiu (zpravidla do konce února) a k tomu (zpravidla do začátku května) žádost o prominutí přijímaček a uvést, že jsi úspěšným řešitelem prvních třech sérií KSICHTu. Tuto skutečnost nemusíš nijak dokladovat, studijní oddělení PřF UK si pak přímo u organizátorů ověří, kdo má na prominutí přijímaček nárok.
Přijímací zkoušky jsou prominuty také těm, kdo byli úspěšnými řešiteli v 3. ročníku SŠ. V tomto případě je ale třeba přiložit diplom z minulého roku k žádosti o prominutí přijímaček.

Bližší informace o průběhu přijímacího řízení najdeš tady na stránkách fakulty

Pokud bys chtěl vystavit potvrzení pro účely jiné školy, napiš nám na ksicht@natur.cuni.cz.


Přijímáte řešení i ve slovenštině?

Ano, přijímáme řešení jak v češtině, tak ve slovenštině.


Neodpověděli jsme na Vaší otázku?

Napište nám na ksicht@natur.cuni.cz a někdo z organizátorského týmu Vám odpoví.