Jak řešit KSICHT?

KSICHT každý rok vydá čtyři brožurky se zadáním úloh -- čtyři série, první vychází začátkem října, poslední začátkem dubna. V každé brožurce je pro vás připraveno 5 úloh k vyřešení. Jsou mezi nimi zábavné hříčky i opravdové oříšky. Pokuste se poradit si s nimi, jak nejlépe umíte, ale pokud je nevyřešíte všechny, nic se nestane.

Budeme rádi, když nám pošlete odpovědi byť jen na část úkolů, které úloha obsahuje. Dbejte však, aby vaše odpovědi byly srozumitelné a aby bylo zřejmé (zejména u výpočtů), jak jste k řešení dospěli. Každou úlohu vypracujte samostatně na list formátu A4, na němž bude uvedeno vaše jméno, název a číslo úlohy. V případě, že posíláte úlohy přes webový formulář (námi preferovaný způsob odeslání), uložte každou úlohu do samostatného souboru PDF.

Pro kreslení chemických vzorců doporučujeme používat programy dostupné zdarma: MDL ISIS/Draw, ChemSketch (freeware s povinnou registrací) nebo Chemtool. Vypracované řešení úlohy odešlete organizátorům nejpozději do data uvedeného na následující stránce elektronicky nebo papírově (rozhoduje čas na serveru KSICHTu či datum poštovního razítka). Autoři poté vaše řešení opraví, ohodnotí je a pošlou vám je zpět společně s následující brožurkou a dalšími úlohami k řešení.

Řešitelé, kteří získají alespoň 50% bodů z celého ročníku, obdrží certifikát o úspěšném absolvování semináře. Vaše umístění ve výsledkové listině je také kritériem pro účast na závěrečném soustředění, detaily k přihlašování uvedeme v brožurce čtvrté série. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na e-mail ksicht@natur.cuni.cz nebo v případě dotazu ohledně úlohy napište autorovi úlohy na jmeno.prijmeni@ksicht.natur.cuni.cz.

KSICHTí desatero

Vzhledem k tomu, že se opakovaně někteří řešitelé dopouští neodpustitelných či méně závažných prohřešků, kvůli kterým zbytečně přicházejí o body, vytvořili jsme pro Vás seznam zásad, kterých je dobré se držet.

  1. Jen jeden KSICHT řešiti budeš.
  2. Nebudeš si zoufat, že nevyřešíš všechno a správně.
  3. Nebudeš se klanět Güghlu ni jiným vyhledávačům. Informaci svou si vždy ověříš.
  4. Nezkopíruješ Wikipedii českou ni anglickou ni v jazyku jiném psanou.
  5. Pamatuj na den odeslání, že ti má být svatý. Čtyři týdny řešiti budeš, dne (před)posledního odesláno míti budeš.
  6. Rukopis vlastnoruční nenaskenuješ, ale do obálky vložíš a poštou odešleš.
  7. Neudáš výsledku bez výpočtu.
  8. Neopíšeš nadbytek číslic z kalkulátoru svého. (Tzv. kalkulátorový syndrom: „Svět byl stvořen za 6,9999999999942 dní.“ Toto není ani správná, ani přesná hodnota.)
  9. Nepožádáš o řešení bližního svého.
  10. KSICHTí jméno důsledně šířiti budeš.

Poznámka:
Smyslem korespondenčního semináře je také dát vám příležitost naučit se vyhledávat, třídit a kriticky vyhodnocovat dostupné informace. Proto můžete k řešení používat jakékoli tištěné i elektronické zdroje, se kterými je ale třeba správně zacházet. Odevzdání textu získaného pomocí Ctrl+C, Ctrl+V není řešením úlohy. Tím má být vaše vlastní formulace odpovědí na otázky v úloze, kterou jste sestavili na základě informací dostupných klidně i na Wikipedii. Zejména u internetových zdrojů je třeba každý zdroj kriticky zhodnotit: zdaleka ne každá stránka, příspěvek na blogu či diskusním fóru obsahuje pravdivé informace. Podobně přistupujte i k umělým inteligencím typu ChatGPT - může sloužit k dohledání nějaké informace, ale tu byste následně měli kriticky zhodnotit a formulovat vlastními slovy.