Psaní rovnic a převádění do PDF

Pro zasílání řešení požadujeme formát PDF, se kterým občas bojujete. Proto jsme pro vás připravili návod, který popisuje nejčastější způsoby, jak se k dokumentu v PDF dostanete. Návod je rozdělen podle systému/softwaru, který byste mohli využívat. Dále také zmiňujeme způsoby jak při tvorbě řešení napsat rovnice.

Microsoft Office (Windows/macOS)

Pokud pracujete v novějších verzích MS Office, měli byste po kliknutí na „soubor“ (file) vidět možnost „exportovat“ (export). Pak už jen stačí vybrat možnost „vytvořit PDF soubor“ (create PDF file) a vybrat místo uložení. Uživatelé starších verzí MS Office možná tuto možnost ve svém programu nenajdou a je třeba ji tam dodat. Přímo na stránkách Microsoft naleznete instalační soubor a po instalaci vám výše popsaná možnost exportu bude fungovat.

Pokud chcete v Microsoft Word začít psát rovnice, stačí zvolit možnost „vložit“ (insert) a „rovnice“ (equation). Na místě, kde jste měli kurzor vznikne nové textové pole, které slouží k úpravě rovnic. Také vám v horní liště přibyde nabídka, ze které si můžete vybrat rozličné druhy výrazů a funkcí.

OpenOffice/LibreOffice (Windows/Linux/macOS)

Všechny verze tohoto softwaru by vám měly umožnit rychlý export dokumentů do PDF bez nutnosti instalace dalších doplňků. Po kliknutí na „soubor“ (file) uvidíte možnost „exportovat jako PDF“ (export as PDF).

Rovnice jsou vkládány a editovány podobně jako ve výše zmíněném programu Word. Stačí kliknout na „vložit“ (insert), zvolit možnost „objekt“ (object) a nakonec vzorec/rovnice (formula).

LaTeX (Windows/Linux/macOS/prohlížeč)

Jedná se o jiný způsob sázení textu. Na rozdíl od sázení pomocí „office“ tvoříte kód, ze kterého je výsledný dokument vygenerován rovnou ve formátu PDF. Ze začátku by „psaní kódu“ mohlo odradit, ale výsledek vypadá pěkněji, profesionálně (srovnej) a zobrazí se vždy stejně, bez ohledu na verze či různé počítače. Další důvod pro používání LaTeXu je snadné sázení matematických rovnic a automatické formátování chemických vzorců. Pro rychlý začátek doporučujeme použít náš vzor, který obsahuje vše potřebné pro řešení KSICHTu.

Pages (macOS)

Pokud někdo využívá nativního editoru textu Pages na svém Apple produktu, postup je obdobný. Po kliknutí na „soubor“ („file“) uvidíte možnost „exportovat do“ („export to“) a zde si z mnoha možných formátů můžete vybrat i toliko chtěné PDF. Pages bohužel neobsahuje samostatný editor rovnic a je tedy nutné využít zadání v LaTeX. V takovém případě je rozhodně lepší přejít na LaTeX úplně nebo zvolit některou z verzí Office.

Alternativní tvorba PDF: webové aplikace

V informační době existuje spousta možností jak převést dokument na PDF online, přímo ve vašem prohlížeči. Příkladem budiž odkazy níže:

Pokud jste se dočetli až sem, víte již pravděpodobně vše potřebné. Hodně štěstí při řešení!